Management

Backstage

Laura, Catalina - as de guia

INSTAGRAM

La Catalina va començar la seva carrera dins del sector musical al 2012, un cop acabat el postgrau en gestió d’empreses de la indústria de la música de la Pompeu Fabra. Llavors, va conèixer a la Judit Neddermann i juntes van emprendre un camí plegades. La Catalina va decidir muntar la seva oficina de management per portar la carrera de la Judit i posteriorment es va incorporar al roster Mazoni. També, ha treballat com a booker a festivals de Mallorca.

Anteriorment, va treballar 10 anys a l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears i a AGBAR, dues experiències professionals que li van donar una visió del funcionament de l’administració pública i de l’empresa privada.
La Laura va entrar dins el món del management musical l’any 2018. Buscava la unió de l’empresa i la música, dos mons que li eren familiars i que tenia ganes de fusionar. Va començar portant la carrera artística de la Magalí Sare i la Joina. Va treballar durant un temps amb l’agència Propaganda Pel Fet acompanyant en Feliu Ventura i el 2021 s’uneix amb la Catalina per tal de començar el projecte As de Guia.

Anteriorment, va dedicar molta part del seu temps a treballar en el camp de l’auditoria de comptes, de la consultoria i de l’assessorament fiscal i comptable d’empreses de diferents sectors.

LINKEDIN